Biljartclub: Goudkarpers (ouderen en minderbedeelden, spelen in stadscompetitie)

KNBB lid: nee

Leden: 8

 

Thuisspeelmiddag: woensdag

Bestuur: (informatie bij Joop van Amersdorfer)
voorzitter: , Penningmeester: , Secretaris: